Automatisoi työvoiman hallinta työmaallasi

Raxalle säästää rakennusalan päätoteuttajien aikaa ja rahaa automatisoimalla päivittäisiä työmaiden prosesseja liittyen työvoiman hallintaan sekä valvontaan.

Liity vauhdilla kasvavaan joukkoon asiakkaitamme 🚀

Liity edelläkävijöiden joukkoon 🚀

Liity edelläkävijöiden joukkoon 🚀

Tehokkaita prosesseja työmaalle

Raxalle-ohjelmistojen avulla automatisoit aikaavieviä rakennustyömaan prosesseja, jotta työmaahenkilöstö voi keskittyä itse rakentamiseen.

Mitä asiakkaamme sanovat

"Raxalle etäperehdytyksen laajempi käyttöönotto on mahdollistanut lakisääteisiin velvoitteisiin vastaamisen työmaiden näkökulmasta tehokkaalla työkalulla. Käyttöönotto työmailla on koettu hyvin helpoksi ja myös urakoitsijamme ovat olleet tyytyväisiä.

Meille Jatkeella tärkeää on perehdytysprosessin tasalaatuisuus, joka on osa vastuullisuuttamme. Raxalle mahdollistaa laadukkaan sisällön ja uusien turvallisuusohjeiden jalkauttamisen työmaille tehokkaasti."
Jari Korpisaari
Turvallisuuspäällikkö
"Raxalle on tuonut meille joustavuutta ottaa uusia työntekijöitä vastaan ja myöntää uusille työntekijöille kulkulupa työmaalle myös kesken työpäivän, kun perehdytyksen pitämiseen ei mene omaa työaikaa.

Ajansäästöllinen hyöty on ollut merkittävä, arvioimme säästävämme jokaisen työntekijän kohdalla yli 80% aikaa verrattuna aikaisempiin toimintatapoihin. Myös arkistointi ja tietojen haettavuus on helpompaa, kun kaikki työntekijätiedot ovat yhdessä paikassa."
Emil Fagerlund
Työmaainsinööri (DI)
"Raxalle-palvelu on vähentänyt työnjohdon perehdyttämiseen käyttämää aikaa huomattavasti. Päivän aikana uusia työntekijöitä saapuu useita ja eri ajankohtina, joten on merkittävästi tehokkaampaa, että perehdytyksen voi suorittaa omalta laitteelta; myös ennakkoon ennen työmaalle saapumista.

Lisäksi sähköinen dokumentaatio on helpottanut tietojen hallintaan liittyviä prosesseja."
Heikki Kaila
Vastaava Työnjohtaja
"Raxalle on vähentänyt työntekijöiden kirjaukseen ja perehdytykseen liittyvää työtaakkaa merkittävästi - työnjohdon aikaa menee meillä enintään kolmasosa verrattuna aikaisempiin toimintatapoihin.

Tämä on itselläni jo toinen työmaa, jossa palvelu on käytössä ja olen ollut tyytyväinen seuratessani palvelun nopeaa kehitystä."
Petteri Kielinen
Vastaava työnjohtaja

Tehokkaampia työmaita
vuodesta 2021

Raxalle on vuonna 2021 perustettu startup-yritys, joka syntyi halusta automatisoida työmaiden arkea, jotta rakentajat ehtivät myös rakentaa.

Tilaa uutiskirje

Rakennamme jatkuvasti älykkäämpiä henkilöstöhallinnan ja valvonnan automaatiotyökaluja rakennusalalle. Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet ensimmäisten joukossa uusista kehitysaskeleista ja palveluista.